xs
xsm
sm
md
lg

อึ้ง! พบคนไทยโดนใบสั่งซ้อน 144 ใบใน 1 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจร กรณีผู้กระทำผิดซ้ำ ตามโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ระยะ 4 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้สนับสนุนให้กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระทำผิดกฎจราจร โดยใช้ระบบ ptm หรือ police ticket management ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยระบบดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลการกระทำความผิดต่างๆ ไว้และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางลดอุบัติเหตุ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ปี 2561 มีการกระทำผิดกฎจราจรและออกใบสั่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่า 3.2 ล้านครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39 ยอดรวมปี 2560 มีการออกใบสั่งกว่า 8.4 ล้านครั้ง ปี 2561 มีการออกใบสั่งกว่า 11.7 ล้านครั้ง จากการศึกษายังพบว่า มีคนไทยที่มีใบสั่งซ้อนสูงสุด 144 ใบใน 1 ปี ซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นรถขนส่งของภาคเอกชนวิ่งขนส่งของทั่วประเทศ แต่ถูกกล้องตรวจจับการกระทำความผิดอัตโนมัติ ในข้อหาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และรถบรรทุกไม่ขับชิดขอบทางด้านซ้าย และมีผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับโดนจับซ้ำรวมกว่า 1,507 ราย ในรอบ 4 ปี