xs
xsm
sm
md
lg

บัวแก้วคาดบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรส่งกลับไทยครบทั้งหมดพรุ่งนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แถลงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคนไทยในต่างประเทศลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ ทั้งหมด 119,232 ราย มีผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งสิ้น 98,386 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.52 ซึ่งถือว่ามีอัตราการออกมาใช้สิทธิของประชาชนมากกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา และสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมือง

โดยสถานที่จัดการเลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มีคนไทยออกไปใช้สิทธิมากที่สุด จำนวน 8,820 ราย รองลงมาคือ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มี 7,926 คน ตามมาด้วยที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มี 6,047 คน ที่สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย มี 5,927 คน สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 5,668 คน

อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทย จำนวน 81 แห่ง จาก 94 แห่ง ที่ส่งบัตรเลือกตั้งด้วยถุงเมล์ทางการทูตพิเศษกลับไทยมายังกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ซึ่งกระทรวงฯ ได้รับแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 13 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดส่ง ซึ่งคาดว่าจะมาถึงประเทศไทยครบทั้งหมดภายในเช้าของวันพรุ่งนี้ (22 มี.ค.)

หลังจากได้รับบัตรเลือกตั้งครบ 94 แห่งแล้ว จะมีการคัดแยกแล้วจัดส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งทั้ง 350 เขตเลือกตั้งให้เสร็จก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม

ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าการจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังประเทศไทย ได้จัดส่งด้วยกระบวนการพิเศษ และจะได้นำไปนับรวมได้ทันตามกำหนดอย่างแน่นอน เพื่อให้คะแนนของทุกคนมีคุณค่า

สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะนำไปหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย