xs
xsm
sm
md
lg

"อาคม"เชื่อรัฐบาลใหม่จะสานต่อโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองหลายพรรคชูนโยบายหาเสียงที่จะยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการ ว่า ไม่กังวลต่อประเด็นดังกล่าว โดยยืนยันว่าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่กระทรวงคมนาคมดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นโครงการที่มีความจำเป็น สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เชื่อว่าไม่ว่าใครเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ก็จะต้องสานต่อโครงการเหล่านี้

ส่วนปัจจัยที่ประเทศจีนมีการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจมาจากปัจจัยสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่งผลให้จีนปรับนโยบายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยกลับมาเน้นในเรื่องของการเติบโตเชิงคุณภาพมากขึ้น เชื่อว่าปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของไทยน้อยมาก เนื่องจากไทยวางแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ผ่านการจัดสรรงบประมาณที่มีเหมาะสมเป็นอย่างดี