xs
xsm
sm
md
lg

กรมชลฯ ยันจัดสรรน้ำตามแผน มั่นใจมีน้ำเพียงพอตลอดหน้าแล้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 โดยกรมชลประทานนำเสนอแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งสถานการณ์น้ำปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักร่วมทั้งประเทศประมาณ 48,346 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้การได้ 25,355 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2561/62 จำนวน 23,100 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร โดยจัดสรรไปแล้ว 17,798 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 คงเหลือ 5,302 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้งแน่นอน อีกทั้งยังสำรองช่วงต้นฤดูฝนอีก 20,053 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร

อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันว่า สถานการณ์โดยรวมในพื้นที่เขตชลประทานไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง แม้ว่าบางพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเกินแผนที่กำหนดไว้ ได้แก่ ภาคเหนือ ปลูกเกินแผน 210,000 ไร่ ภาคตะวันออกเกินแผน 40,000 ไร่ และลุ่มเจ้าพระยาเกินแผน 550,000 ไร่ รวม 3 พื้นที่ 800,000 ไร่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางฝั่งตะวันตก และภาคใต้ปลูกต่ำกว่าแผนรวม 570,000 ไร่ ดังนั้น จึงเกินแผนทั้งประเทศ 230,000 ไร่ แต่ปริมาณน้ำขณะนี้ยังเพียงพอที่จะส่งให้เกษตรกรจนกระทั่งเก็บเกี่ยวทั้งหมด แต่กำชับทุกสำนักงานชลประทานประสานกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรัง เนื่องจากสิ้นเดือนเมษายนจะงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร หากเกษตรกรฝืนปลูกต่ออาจส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการบรรเทาป้องกันพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ กรมชลประทานเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร เช่น เครื่องสูบน้ำ 1,935 เครื่อง รถสูบน้ำ 258 คัน เครื่องผลักดันน้ำ 527 เครื่อง รถขุด 499 คัน เรือขุด 69 ลำ รถบรรทุกน้ำ 106 คัน รถบรรทุก 511 คัน รถแทรกเตอร์ 565 คัน และเครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ อีก 373 เครื่อง กระจายไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา และศูนย์อำนวยการฯ ที่กรมชลประทานเพื่อให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันที

ส่วนเทศกาลสงกรานต์นั้น รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการมายังกรมชลประทานให้กำชับสำนักงานโครงการชลประทานทุกแห่งทั่วประเทศประชาสัมพันธ์ให้คำนึงถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย เนื่องจากปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฤดูแล้งมีอุณหภูมิสูงและฝนจะมาล่า จากปกติจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม อาจเลื่อนไปเป็นปลายเดือนพฤษภาคม จึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือทำตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ชลประทานด้วย