xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายฯ เชียงใหม่ร้อง ผวจ.เร่งแก้ปัญหาหมอกควัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์ นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการ นักศึกษา เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นแถลงการณ์ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ รับหนังสือแถลงการณ์ โดยในแถลงการณ์ระบุว่าเครือข่ายฯ เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงเป็นแกนกลางในการระดมความเห็นในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศ รับมือแก้ไขปัญหาและหาทางออกที่เหมาะสมอย่างจริงจัง โดยระยะเร่งด่วนเช่น เสนอให้ประกาศยกเป็นปัญหาขั้นวิกฤตของจังหวัด ควรประกาศงดการเรียนการสอนในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศทุกพื้นที่ ระยะยาวควรค้นหาแหล่งกำเนิดควัน และประเภทการเผา เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนแก้ปัญหา รวมทั้งบริหารจัดการเผาอย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงของปี ตลอดจนกำหนดมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เป็นต้น

โดย นายศุภชัย กล่าวว่า จะนำข้อเสนอของเครือข่ายไปพูดคุยหารือในเวทีเชียงใหม่ฟอรั่ม เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป