xs
xsm
sm
md
lg

มท.1 ยอมรับภัยแล้งปีนี้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา แต่มั่นใจควบคุมได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีคณะองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา นายจรัลธาดา กรรณสูต และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ร่วมรับฟังการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้รายงานสถานการณ์ภาพรวมของสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำให้คณะองคมนตรีทราบ โดยการบริหารจัดการน้ำและการแก้ปัญหาภัยแล้งได้ยึดตามแนวทางของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการ โดยให้หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว

ทั้งนี้ ยอมรับว่า ในปีนี้ปริมาณน้ำมีน้อย ซี่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่มีปริมาณฝนตกน้อย จึงได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้ โดยเฉพาะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำด้านการเกษตร ยืนยันว่า แม้ปริมาณน้ำจะน้อยแต่ยังสามารถรับมือและควบคุมได้ รวมทั้งการวางแผนบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง แล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด และศรีษะเกษ และได้เร่งให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแล้ว ส่วนจะมีการประกาศพื้นที่เพิ่มเติมอีกหรือไม่จะต้องพิจารณาเป็นรายพื้นที่ต่อไป