xs
xsm
sm
md
lg

ผอ.เลือกตั้งน่านเผยภาพรวมเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายมงคลธัช พวงมาลัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ระบุว่า ภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ (17 มี.ค.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีปัญหาเพียงเล็กน้อย เช่น การรอคิวนาน เข้าแถวผิดช่อง แต่แก้ปัญหาได้ ส่วนหนึ่งได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจากลูกเสือ กกต.ที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งเข้าใจขั้นตอนกระบวนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่คอยสนับสนุนผู้มาใช้สิทธิ คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ ทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และเกิดความรวดเร็ว