xs
xsm
sm
md
lg

กรมการค้าภายในยกเลิกเพดานขายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองขวด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับการบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองไม่ขยายตัวมากนัก แต่ราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร ยังคงมีราคาจำหน่ายปลีกขวดลิตรละ 55 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับราคาเมล็ดถั่วเหลือง (นำเข้า) คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน้ำมันพืชบริโภค จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองให้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับภาระต้นทุนและสถานการณ์ปัจจุบันโดยให้ยกเลิกเพดานจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองขวดพร้อมจัดทำโครงสร้างราคาใหม่ ผันแปรขึ้นลงตามราคาวัตถุดิบ