xs
xsm
sm
md
lg

กฟภ.เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าวันเลือกตั้ง ส.ส.24 มี.ค.62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ ศูนย์รวมคะแนนประจำเขต และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนสนับสนุนวงจรจ่ายไฟฟ้าหลักและวงจรจ่ายไฟฟ้าสำรอง พร้อมจัดเตรียมและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 920 เครื่อง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Emergency Light) ให้กับศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ ศูนย์รวมคะแนนประจำเขต ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด ขณะเดียวกัน มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน พัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที