xs
xsm
sm
md
lg

"สุวพันธุ์"เปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้ พัฒนาคลองเปรมประชากร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ วัดหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ (15 มี.ค.) โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น สํานักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนจิตอาสา
นายสุวพันธุ์ ระบุว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมกับรัฐบาลได้จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาคลองเปรมประชากร ระยะ 9 ปี ซึ่งจะมุ่งเน้นพัฒนาใน 4 ด้าน คือ การปรับปรุงโครงสร้างของคลองเปรมประชากร ตลอดสายความยาว 50 กิโลเมตร การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ การสร้างการรับรู้ไปยังชุมชน และ การพัฒนาที่อยู่อาศัยประชาชน?ตามแนวคลองเปรมประชากร?เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
สำหรับครั้งนี้ จัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของวัดนำร่อง ตามแนวคลองเปรมประชากร หลังจากที่ผ่านมา มีการดำเนินโครงการไปยังวัด เชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี และ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพ?มหานคร
ส่วนวัดหลักสี่นั้น ทางโครงการมุ่งหวังให้เป็นวัดต้นแบบ โดยจะมีการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียบริเวณวัดเป็นที่แรก และมีการแจกจ่ายถังดักไขมันต้นทุนต่ำให้กับบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง