xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจการแผ่นดินยัน“บิ๊กตู่”ไม่มีสถานะ จนท.อื่นของรัฐ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาว่าคำร้องที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง เพื่อวินิจฉัยกรณี กกต.ประกาศรายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า อยู่ในอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินจะรับไว้วินิจฉัย และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2543 ซึ่งเคยวินิจฉัยคำว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไว้ ว่า“คำว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีสถานะ ตำแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงานทำนองเดียวกันกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่นโดยมีลักษณะดังจ่อไปนี้ คือ1.ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 2.มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ 3.อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ และ 4.มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย” ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า ตำแหน่งหัวหน้าคสช.เป็นตำแหน่งที่ใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ เพื่อเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ โดยรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 265 ยังคงให้การรับรองอำนาจนี้อยู่ แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งหัวหน้า คสช.ไม่ได้มีสถานะ ตำแหน่งหน้าที่ หรือ ลักษณะงานทำนองเดียวกันกับพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่ได้ลักษณะครบถ้วนทั้ง 4 ประการตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จึงไม่ได้มีสถานะเป็นเข้าหน้าที่อื่นของรัฐ กรณีดังกล่าวจึงไม่มีเหตุที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง เพื่อวินิจฉัยแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียน