xs
xsm
sm
md
lg

ศาลสั่งใช้กำลัง EM คุมผู้ต้องหาล่ากบภูเขา 2 ปี เผยตั้งแต่ต้นปีใช้กำไล EM คุมผู้ต้องหาแล้ว 495 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า หลังศาลมีคำสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดล่ากบทูด หรือกบภูเขา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ภายในเขตป่าคลองหมวย อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคำสั่งให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดในฐานความผิดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร นำเครื่องมือล่าสัตว์หรืออาวุธเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ล่า หรือกระทำโดยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าคุ้มครอง และมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย พนักงานคุมประพฤติจึงเสนอให้กำหนดเงื่อนไขห้ามเข้าเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) คอยติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังพฤติกรรมผู้กระทำผิดรายดังกล่าว

ทั้งนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาให้รอการลงโทษผู้กระทำผิดเป็นเวลา 2 ปี คุมความประพฤติ 1 ปี และต้องเข้ารายงานตัว 8 ครั้ง ทำงานบริการสังคม 48 ชั่วโมง พร้อมทั้งห้ามจำเลยเข้าไปในบริเวณป่าคลองหมวย เขตอุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นระยะเวลา 30 วัน

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา กรมคุมประพฤติได้ใช้อุปกรณ์ EM ติดตามความประพฤติของผู้กระทำผิดจำนวนทั้งสิ้น 495 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 467 ราย เพศหญิง 28 ราย ขณะที่มีการถอดอุปกรณ์แล้ว 335 ราย และอยู่ระหว่างการติดอุปกรณ์อีก 160 ราย