xs
xsm
sm
md
lg

สนข.เสนอเดินเรือเพิ่ม 7 คลองรอบกรุง หวังแก้วิกฤตจราจร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า จะนำแผนแม่บทฯเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ในวันที่ 4 มีนาคมนี้ ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เห็นชอบปลายเดือนมีนาคม 2562 รวมทั้งเสนอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติต่อไป

นายสราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า หนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ สนข.ได้บรรจุในแผนแม่บท คือ การเพิ่มเส้นทางเดินเรือโดยสารในคลองกรุงเทพฯ 12 สาย ซึ่งเดินเรืออยู่แล้ว 3 สาย คือ คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม คลองภาษีเจริญ และกรุงเทพหมานครมีแผนเดินเรือในปี 2562 อีก 2 สาย คือ คลองบางกอกใหญ่ และคลองบางกอกน้อย เบื้องต้นจึงเสนอให้เดินเรือเพิ่มในคลองอีก 7 สาย ระยะทางรวมกว่า 100 กิโลเมตร คิดค่าโดยสารไม่แพง ได้แก่ 1. คลองอ้อมนนท์ ระยะทาง 17.6 กิโลเมตร 2. คลองมหาสวัสดิ์ 28 กิโลเมตร เชื่อมคลองบางกอกน้อย บริเวณวัดชัยพฤกษมาลา สิ้นสุดบรรจบแม่น้ำท่าจีนบริเวณ ต.งิ้วลาย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ให้เดินเรือช่วง 7.8 กิโลเมตร จากคลองบางกอกน้อย-วัดศรีประวัตร เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า อาทิ สถานีศาลายา ศาลาธรรมสพน์ กาญจนาภิเษก และบ้านฉิมพลี

3. คลองเปรมประชากร 50.8 กิโลเมตร เริ่มจากคลองผดุงกรุงเกษม สิ้นสุดที่ ต.เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เดินเรือช่วง 27.6 กิโลเมตร จากคลองผดุงกรุงเกษม-สถานีรถไฟฟ้ารังสิต เชื่อมสถานีรถไฟฟ้า อาทิ เตาปูน บางซื่อ จตุจักร วัดเสมียนนารี บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และรังสิต 4. คลองลาดพร้าว 29.3 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองลาดพร้าว 9.7 กิโลเมตร คลองย่อยเชื่อม ได้แก่ คลองบางบัว 2.8 กิโลเมตร คลองถนน 3.4 กิโลเมตร คลองบางเชน 1.7 กิโลเมตร และคลองสอง 11.7 กิโลเมตร เชื่อมต่อรถไฟฟ้า อาทิ โชคชัย4 บางบัว สะพานใหม่ คูคต และราชภัฏพระนคร 5. คลองรังสิตประยูรศักดิ์ 56 กิโลเมตร จากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี สิ้นสุดที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เสนอให้เดินเรือช่วง 13 กิโลเมตร จากประตูจุฬาลงกรณ์-คลอง 76. คลองประเวศบุรีรมย์ 22.7 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองพระโขนง 14.5 กิโลเมตร เริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ สิ้นสุดที่ถนนพัฒนาการ เสนอให้เดินเรือช่วง 8.6 กิโลเมตร จากสถานีสูบน้ำพระโขนง-ถนนพัฒนาการ เชื่อมต่อคลองประเวศบุรีรมย์ และคลองประเวศบุรีรมย์ 46 กิโลเมตร เริ่มต้นจากคลองพระโขนง สิ้นสุดที่แม่น้ำบางปะกง เสนอให้เดินเรือช่วง 14.1 กิโลเมตร จากคลองพระโขนง-คลองลาดกระบัง เชื่อมสถานีรถฟ้า อาทิ สถานีพระโขนง ศรีนุช และสถานีลาดกระบัง และ 7. คลองบางลำพู 1.5 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับคลองแสนแสบ และคลองรอบเมือง บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณป้อมพระสุเมรุ ซึ่งปัจจุบันมีเรือท่องเที่ยวแบงก์ค็อกคาแนลของบริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด โดยเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบางขุนพรหม

นายสราวุธ กล่าวว่า ตอนนี้ได้ทำแผนแต่ละคลองต้องสร้างท่าเรือจุดไหนบ้าง เน้นเฉพาะท่าเรือที่เชื่อมรถไฟฟ้าได้ และใช้ระบบรถเมล์เชื่อมต่อ ซึ่งการเดินเรือนี้ กรุงเทพมหานครจะดูเรื่องพื้นที่ ส่วนกรมเจ้าท่าดูด้านความปลอดภัย อาทิ ท่าเรือ และประเภทเรือที่จะนำมาให้บริการ นอกจากนี้ ได้เสนอมาตรการจูงใจประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะด้วยรูปแบบการลดภาษีกำลังศึกษาตั้งกองทุนอุดหนุนจากภาครัฐ