xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดติวเข้มเลือกตั้งล่วงหน้า ย้ำดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการอบรมซักซ้อมความเข้าใจการจัดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ให้กับผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน จำนวน 200 คน จากทั้ง 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร ว่า การอบรมนี้เน้นสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนน ทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การลงคะแนน-นับคะแนน และจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปยังภูมิลำเนาของผู้ใช้สิทธิ์

สำหรับยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจากทั้ง 50 เขต พุ่งสูงถึงกว่า 920,000 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ของทั้งประเทศ โดยเขตที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิมากที่สุด คือ บางกะปิ ประมาณ 60,000 คน รองลงมาคือเขตบางขุนเทียน และเขตห้วยขวาง ประมาณ 40,000 คน

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้เจ้าหน้าที่ กกต.กทม. แสดงสาธิตทุกขั้นตอนให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความพร้อมมากที่สุดและเป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้ง เนื่องจากมีประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความกังวลเรื่องสถานที่อาจรองรับจำนวนประชาชนได้ไม่เพียงพอ พร้อมย้ำให้สำนักงานเขตตรวจสอบหาแนวทางการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม

สำหรับใบประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งของแต่ละเขต เนื่องจากมีผู้สมัครเลือกตั้งเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ทาง กกต.ได้กำหนดให้ปิดรายชื่อผู้สมัครโดยการรวบรวมรายชื่อไว้ในชุดเดียวกัน ส่วนหีบบัตรเลือกตั้งนั้น ภายหลังเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางกรุงเทพมหานครจะส่งมอบบัตรให้กับไปรษณีย์ไทยจัดส่งไปตามภูมิลำเนาของผู้ที่มาใช้สิทธิการเลือกตั้งต่อไป