xs
xsm
sm
md
lg

อนาคตใหม่บุกหาเสียงกลางป่า ชูตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (22 ก.พ.) นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย นายนิติพล ผิวเหมาะ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อและที่ปรึกษานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และผู้สมัคร ส.ส.กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ นายชินกร แก้ววิทยาคม ผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.เชียงราย ชาวเผ่าลาหู่และลัวะ นายสุนทร มารีการุณย์กิจ ผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.เชียงใหม่ ชาวกะเหรี่ยง นายอนุพันธ์ หาญประดับทอง ผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.แม่ฮ่องสอน ชาวกะเหรี่ยง นายยุทธนา มดแดง ผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.อุทัยธานี ชาวกะเหรี่ยง นายอภิสิทธิ์ สายธารอิสระ ผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.ตาก ชาวกะเหรี่ยง นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ชาวม้ง นายมานพ คีรีภูวดล ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ชาวกะเหรี่ยง และนายปรีชา ปัญญาเยาว์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ชาวไทใหญ่ ร่วมเวทีเปิดตัว ส.ส.และทีมงานกลุ่มชาติพันธุ์ และนโยบายด้านชาติพันธุ์ของพรรรคอนาคตใหม่ ที่ศูนย์ท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

นายปิยบุตร กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านการเกษตรและที่ดินในการปลดและปรับหนี้ ส่งเสริมราคาพืชผลให้สูงขึ้น หรือนโยบายที่จะให้ยุติการจับกุมและดำเนินคดีกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าชั่วคราว ยุติการไล่กลุ่มชาติพันธุ์ออกจากป่า ยุติข้อพิพาทระหว่างประชาชนตามป่ากับเจ้าหน้าที่เขตอุทยานฯ ไว้ชั่วคราว ออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่หมดสภาพป่า แก้กฎหมายที่ซ้ำซ้อนระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นทั้งกฎหมายป่าและกฎหมายของกรมอุทยานฯ จากนั้น พรรคอนาคตใหม่จะทำเขตวัฒนธรรมพิเศษครอบคลุมพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและความเข้มแข็งให้ชุมชน ส่วนการโต้แย้งเรื่องสิทธิ์ระหว่างพื้นที่อุทยานฯ กับที่อยู่ของคนในชุมชนนั้น จะผลักดันให้มีการตรวจสอบโดยคุ้มครองสิทธิ์และคำนึงถึงวัฒนธรรมชุมชน เพื่อจากนี้ไปเอกสารสิทธิ์จะไม่เป็นหลักฐานเดียวที่ใช้ในการพิจารณาคดีตามกระบวนการยุติธรรมอีกต่อไป แต่จะต้องพิจารณาเรื่องวัฒนธรรมในชุมชนด้วย

นอกจากนี้ พรรคอนาคตใหม่จะตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยตามข้อเสนอของภาคประชาสังคม โดยมีหน้าที่เสริมสร้างกระบวนการแสดงออกอย่างมีส่วนร่วมโดยตรง เสนอข้อกฎหมายและแนวพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่สำคัญคือการกำหนดแนวทางนโยบายที่ดินทำกินเพื่อการเกษตรเพื่อใช้สิทธิ์ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ให้เหมาะสมและยืดหยุ่นกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยร่วมกับป่า

นายปิยบุตร กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่คือพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในตอนนี้ที่มาปราศรัยกลางป่า เพราะพรรคฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์ มีคณะทำงานเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ทำหน้าที่สร้างเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศ และเข้ามาเป็นตัวแทน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด 4 คน เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่มีปีกการทำงานกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงยังมีผู้สมัครแบบเขตเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วย สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพรรคอนาคตใหม่จริงจังจะให้กลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปในสภาฯ เพื่อเป็นปากเสียงและเป็นผู้แทนของชาติพันธุ์ ในการเสนอและออกกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมแก่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์