xs
xsm
sm
md
lg

พปชร.ตั้งวงถกตัวแทนคนพิการ ชวนร่วมคณะทำงานหวังแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (22 ก.พ.) ที่พรรคพลังประชารัฐ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรค เป็นตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนเครือข่ายผู้พิการกว่า 30 คน ที่มาจากสมาคมต่างๆ อาทิ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอด จ.อุดรธานี กลุ่มเกษตรกรผู้พิการ สมาคมแพทย์แผนไทยที่เป็นคนพิการ เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบายดูแลช่วยเหลือคนพิการ เช่น การสนับสนุนด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การเข้าถึงเทคโนโลยี และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น

นายพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 20 ปีที่ผ่านมา คนพิการมีโอกาสเข้าร่วมในบทบาทสังคมมากขึ้น ปัจจุบันมี พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าสังคมกำลังก้าวเข้าสู่สังคมที่มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ขณะนี้มีคนพิการจดทะเบียนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการกว่า 2 ล้านคน สิ่งที่คนพิการพยายามนำเสนอ คือ ทำอย่างไรให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข เพราะคนพิการทุกคนควรมีโอกาสได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบสวัสดิการต่างๆ อาทิ การเพิ่มระบบการคมนาคมขนส่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ พร้อมยกระดับระบบเทคโนโลยีด้านต่างๆ ขณะเดียวกัน ควรส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ เพื่อสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ เช่น การเกษตรกรรม หัตถกรรม การนวดแผนไทย และการขายของออนไลน์ จะทำอย่างไรให้อาชีพเหล่านี้สามารถทำที่บ้านได้ รวมถึงควรมีนโยบายยกระดับอาชีพผู้ช่วยคนพิการให้เพียงพอ และเพิ่มค่าตอบแทนการทำงานให้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ ได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการจากงบประมาณแผ่นดินด้วย

ขณะที่นายสนธิรัตน์ ยืนยันว่า พรรคพลังประชารัฐให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะคนพิการนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ แต่สิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน หากได้รับการช่วยเหลือก็จะทำให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้ขับเคลื่อนความสามารถของตนเองออกมา พร้อมอยากให้ทุกคนภูมิใจในความสามารถของตนเอง ทั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐมีความตั้งใจที่จะรับฟังปัญหาของทุกคน และพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลผลักดันความสามารถของทุกคนออกมา อย่างไรก็ตาม เรามีคนพิการ 2 ล้านคนที่กระจายกันอยู่ ดังนั้นต้องสำรวจโดยนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงว่ากลุ่มต่างๆ จะรวมตัวกันทำอะไรได้บ้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีพ

นายสนธิรัตน์ กล่าวด้วยว่า ตนอยากคุยกัยคนพิการ แต่ไม่ใช่เพื่อหาเสียง เป็นการต้องการรับฟังเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น เรื่องนี้ลำพังรัฐบาลอย่างเดียวคงทำไม่ได้ จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาเป็นคณะทำงานด้านนโยบายของพรรค มาช่วยกันขับเคลื่อนสิ่งที่คุยกันวันนี้ให้เป็นรูปธรรม

ทางด้านนายกอบศักดิ์ กล่าวว่า พรรคฯ ดีใจที่ทุกคนมาร่วมเสนอความต้องการ พรรคเตรียมนโยบายต่างๆ เพื่อตอบรับคนพิการ วันนี้ถือเป็นวันแรกที่มาเจอกัน ดังนั้นต้องก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน พรรคเชื่อมั่นในตัวคนพิการทุกคนที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในทุกอาชีพ อาทิ เกษตรกร หัตถกรรม นวดแผนโบราณ และอาชีพอื่นๆ พรรคฯ มีนโยบายเปลี่ยนผู้พิการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างมีความสุข โดยมี พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะนำทุกคนมาทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมได้ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อคนพิการ ส่วนเรื่องผู้ช่วยคนพิการที่ทำงานเสียสละเพื่อสังคม หากสามารถช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้ผู้พิการสามารถประกอบการด้านอาชีพได้มากขี้น