xs
xsm
sm
md
lg

กปภ.เฝ้าระวังภัยแล้ง สั่ง 234 สาขาทั่วประเทศรับมือผลกระทบขาดแคลนน้ำดิบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ฤดูแล้งปีนี้ กปภ.ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ดูแลประชาชนให้มีน้ำใช้อย่างเต็มที่ ซึ่ง กปภ.ดำเนินการติดตามสถานการณ์มาแล้ว 3-6 เดือน สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังปัญหาขาดแคลนน้ำ ได้แก่ พื้นที่ภาคอีสานและบางส่วนของภาคเหนือตอนกลาง ด้านพื้นที่แหล่งน้ำที่เป็นหนองน้ำ สระน้ำ ส่วนนี้ กปภ.มีการเฝ้าระวัง โดยมีการตรวจวัดระดับน้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และหากพบว่าแหล่งน้ำใดระดับน้ำลดลงน่าเป็นห่วง จะดำเนินการทอยน้ำจากแหล่งน้ำระยะไกลเข้ามาสะสมเอาไว้ ส่วนแหล่งน้ำจากแม่น้ำที่ไหลลงมาจากภาคเหนือของประเทศ ปีนี้มีปริมาณน้ำเพียงพอในการนำมาผลิตประปา แต่อาจจะมีบางพื้นที่ได้รับผลกระทบบ้าง

อย่างไรก็ตาม น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่น่าจะขาด เพราะได้มีการสะสมน้ำต้นทุนเอาไว้แล้วในทุกพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาภัยแล้งมาก่อน ยกเว้นบางพื้นที่ที่แหล่งน้ำที่ไม่เคยปรากฏว่าแล้งมาก่อน อาจเกิดภาวะแล้งขึ้นมาได้ ซึ่งเรื่องนี้ กปภ.ได้เตรียมการรับมือเอาไว้แล้วอย่างครบถ้วนเช่นกัน

ทั้งนี้ ยืนยันว่า แล้งนี้น่าาจะมีน้ำประปาเพียงพอ โดยมีผลกระทบต่อประชาชนไม่มาก และ กปภ.จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ลดน้อยลงมากที่สุด

นายนพรัตน์ กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา จนถึงเดือนเมษายนนี้ เป็นช่วงฤดูหนาวไปจนถึงฤดูร้อนระยะเวลารวม 6 เดือน อาจไม่มีฝนตกลงมาเติมน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องประสบกับภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค จึงได้สั่งการให้ กปภ.ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยวางมาตรการและแนวทางการให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งน้ำดิบ เน้นย้ำให้ทุกสาขา สำรวจและประเมินปริมาณน้ำดิบพร้อมวางแผนบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาตลอดฤดูแล้งนี้ ควบคู่กับการสำรวจแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติม สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำรองในกรณีเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมหากจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำดิบสำรอง ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ กปภ. จัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำ พร้อมตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมสำหรับการใช้งานได้ตลอดเวลา และประสานงานกับ กปภ.สาขาใกล้เคียงที่มีศักยภาพ เพื่อเตรียมการเพิ่มกำลังผลิต และส่งน้ำประปาไปช่วย กปภ.สาขาที่ขาดแคลนน้ำ

ที่ผ่านมา กปภ.ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับน้ำจาก กปภ.สาขา ที่ใกล้ที่สุดเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ในทันที อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสนำน้ำไปจำหน่าย จึงขอให้หน่วยงานส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมระบุหมายเลขรถบรรทุกน้ำด้วย ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ. ต้องขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้" โดยการปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันควบคู่กับตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารบ้านเรือนว่ายังสามารถใช้งานได้ดี ไม่มีจุดแตกรั่ว ซึ่งทำให้สูญเสียทรัพยากรน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์และยังเป็นสาเหตุทำให้ค่าน้ำในบ้านของผู้ใช้น้ำสูงผิดปกติอีกด้วย เพียงเท่านี้ก็จะสามารถทำให้มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้ได้สืบไป