xs
xsm
sm
md
lg

กกต.รับรองผู้สมัคร ส.ส.เขต 10,792 ราย งดประกาศ 389 รายชื่อจาก 55 พรรค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผลการประกาศรับรองผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ที่มีการส่งสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จากพรรคการเมืองทั้งสิ้น 81 พรรค จำนวน 11,181 คน ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขต ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อแล้วนำไปปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยเป็นการประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครจำนวน 10,792 คน

ขณะที่ไม่ประกาศรายชื่อ จำนวน 389 คน ใน 55 พรรคการเมือง แยกเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อนไทย 153 คน พรรคมหาชน 20 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 16 คน พรรคแทนคุณแผ่นดิน 14 คน พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 12 คน พรรคประชาชาติ 11 คน พรรคเพื่อแผ่นดิน 10 คน พรรคเพื่อชาติ 10 คน พรรคพลังท้องถิ่นไท 9 คน พรรคประชาชนปฏิรูป 8 คน พรรคพลังปวงชนไทย 8 คน พรรคพลังประชาธิปไตย 7 คน พรรคประชากรไทย 7 คน พรรคเสรีรวมไทย 6 คน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 6 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 6 คน พรรคพลังชาติไทย 5 คน

พรรคประชาภิวัฒน์ 5 คน พรรคประชาไทย 5 คน พรรคพลเมืองไทย 4 คน พรรคประชาธรรมไทย 4 คน พรรคพลังไทยสร้างชาติ 4 คน พรรคชาติพัฒนา 4 คน พรรคไทยรักธรรม 4 คน พรรคพลังไทยรักไทย 4 คน พรรคไทยศรีวิไลย์ 3 คน พรรคพลังแรงงานไทย 3 คน พรรคผึ้งหลวง 3 คน พรรคพลังสังคม 3 คน พรรคกลาง 2 คน พรรคสยามพัฒนา 2 คน พรรคประชาธิปไตยใหม่ 2 คน พรรคภูมิใจไทย 2 คน พรรคความหวังใหม่ 2 คน พรรคพลังประชารัฐ 2 คน พรรคพลังธรรมใหม่ 2 คน พรรคอนาคตใหม่ 2 คน พรรคคนงานไทย 2 คน พรรคประชานิยม 1 คน พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล 1 คน

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย 1 คน พรรคพลังครูไทย 1 คน พรรคเพื่อธรรม 1 คน พรรคเพื่อคนไทย 1 คน พรรคไทยรักษาชาติ 1 คน พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน พรรคพลังไทยรักชาติ 1 คน พรรครักท้องถิ่นไทย 1 คน พรรคพลังคนกีฬา 1 คน พรรคพลังรัก 1 คน พรรคภราดรภาพ 1 คน พรรคแผ่นดินธรรม 1 คน พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย 1 คน พรรคภาคีเครือข่ายไทย 1 คน พรรคพลังศรัทธา 1 คน

ส่วนการประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ 77 พรรคการเมืองส่งสมัคร จำนวน 2,917 คน โดย กกต. ประกาศรับรอง 2,810 คน ไม่รับรอง 107 คน ประกอบด้วย พรรคกรีน 3 คน พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 5 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคแทนคุณแผ่นดิน 4 คน พรรคไทยธรรม 1 คน พรรคไทรักธรรม 1 คน พรรคประชากรไทย 3 คน พรรคประชาชนปฏิรูป 2 คน พรรคประชาชาติ 2 คน พรรคประชาไทย 1 คน พรรคประชาธรรมไทย 5 คน พรรคประชานิยม 1 คน พรรคประชาภิวัฒน์ 5 คน พรรคผึ้งหลวง 8 คน พรรคพลังชาติไทย 1 คน พรรคพลังท้องถิ่นไท 5 คน พรรคพลังไทยรักไทย 2 คน พรรคพลังธรรมใหม่ 1 คน พรรคพลังประชาธิปไตย 2 คน พรรคพลังปวงชนไทย 3 คน พรรคพลังสังคม 1 คน พรรคเพื่อชาติ 7 คน พรรคเพื่อแผ่นดิน 1 คน พรรคภูมิใจไทย 6 คน พรรคมหาชน 3 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 10 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 9 คน พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 2 คน พรรคอนาคตใหม่ 3 คน

ทั้งนี้ ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ที่ถูกสำนักงาน กกต. ตัดสิทธิสมัคร สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายในเวลา 7 วัน นับจากวันประกาศ (15 ก.พ.) เพื่อขอให้วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 49 และมาตรา 59 ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

อย่างไรก็ตาม ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตจะประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัคร สำนักงาน กกต.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศว่าในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สมัครในระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคที่สำนักงานส่งรายชื่อไปจำนวน 255 คน ให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งใช้ดุลพินิจพิจารณาจากหลักฐาน 3 รายการ ที่ผู้สมัครนำมายื่นประกอบการสมัคร คือ สำเนาใบสมัครเป็นสมาชิกพรรค สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงพรรค สำเนาหลักฐานการลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองเดิม หากมีให้พิจารณารับสมัคร ทำให้ยอดผู้สมัครในส่วนนี้ไม่ถูกตัดสิทธิและได้รับการประกาศชื่อให้เป็นผู้สมัคร  ดังนั้น ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิไม่ได้รับการประกาศรายชื่อทั้ง 389 คน ส่วนใหญ่จึงเป็นกรณีการเป็นสมาชิกซ้ำซ้อน สังกัดพรรคไม่ครบ 90 วัน พรรคไม่มีการตั้งสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้นๆ และเข้าลักษณะต้องห้ามในการสมัครกรณีอื่น