xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.พังงา ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน Big Cleaning หมู่บ้านมอแกน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ในการช่วยเหลือฟื้นฟูหมู่บ้านมอแกนที่ประสบเหตุไฟไหม้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ว่า ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ในทันที ที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา พร้อมส่งทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่ให้การดูแลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ล่าสุด ได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานดำเนินการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดย Big Cleaning Day หมู่บ้านมอแกน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมที่ได้รับความเสียหาย จนกลับมาใช้งานได้ดี เก็บและแยกขยะ จัดระบบการจัดเก็บน้ำดื่ม สำรวจลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุง แมลงวัน เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง ยังไม่พบโรคระบาด

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริการรักษาพยาบาลเยียวยาด้านจิตใจ ทันตกรรม ส่งเสริมสุขภาพ มีผู้เข้ารับบริการเกือบ 200 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ปวดเมื่อยร่างกาย มีบาดแผลด้านสุขภาพจิต มีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) โดยต้องดูแลต่อเนื่อง 12 คน ทุกคนเข้าสู่ภาวะปกติ หลังเหตุการณ์ผ่านไป 7 วัน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้คัดกรองภาวะซีดในนักเรียนและแรงงาน พร้อมจ่ายยารักษาอาการซีด ฟื้นฟูทักษะการทำคลอดให้กับผดุงครรภ์โบราณ และการฝึกนวดกดจุดเพื่อรักษาโดยนักการแพทย์แผนไทย

นอกจากนี้ ยังได้ส่งต่อผู้ป่วย 2 คน เป็นชาวมอแกน เนื่องจากมีอาการไข้หายใจหอบ จากภาวะหัวใจล้มเหลว และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาการเจ็บหน้าอก โดยเรือเร็วพยาบาลซึ่งจัดเตรียมไว้จำนวน 3 ลำ พร้อมส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 2 คน อาการปลอดภัยดี