xs
xsm
sm
md
lg

“พล.อ.ท.ภักดี”เป็นประธานมอบรางวัลสลากการกุศลอุ่นไอรักฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ขึ้น เพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชน พร้อมกับเผยแพร่ความงดงามของประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะแบบไทย ในรูปแบบต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

การจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดี จากคณะกรรมการจัดงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประชาชนที่มาร่วมงานตลอด 42 วัน มีจำนวนกว่า 1 ล้าน 2 แสนคน โดยได้มีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้านานาชนิดจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ารับเชิญ กับเลือกชิมและรับประทานอาหารคาว - หวาน จากร้านอาหารไทยโบราณทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่มาร่วมออกร้านภายในงาน ตลอดจนร่วมทำบุญโดยการซื้อสลากชิงโชค “มัจฉาพาโชค” และสลากการกุศล อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยต่างตระหนักถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประชาชนได้รับความรัก ความอบอุ่น และความสุขโดยทั่วกัน

วันนี้ ( 9 ก.พ.) พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน ร่วมมอบรางวัลสลากการกุศล อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” แก่ผู้โชคดี ณ โรงละคร สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โดยมีรางวัลที่สำคัญดังนี้รางวัลพระราชทาน รถจักรยาน พร้อมหมวกจักรยาน จำนวน 10 รางวัล ผู้โชคดีได้แก่ อาทิยา ไชยแป้น, วิชัย วรรณสิน, เยาวเรศ บุศราคัม, ณัฐพล สุพรรณ, นุชรี เข็มมะลัง, วิโรจน์ จงเจริญกิจ, ทิพย์สุวรรณ ห้วงสุวรรณ, ไชยวัฒน์ พวงทับทิม, ประสิทธิ์ สันติกูล

ส่วนรางวัลที่ 1 บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า จำนวน 1 หลัง ผู้โชคดี ได้แก่ สิริภัทร หลำหนู รางวัลที่ 2 รถยนต์โตโยต้าคัมรี่ ปี 2561 รุ่น FMC18 จำนวน 1 คัน ผู้โชคดี ได้แก่ ธนศักดิ์ ไพเราะ และรางวัลที่ 3 รถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์วี รุ่น 2.4 ES 4WD จำนวน 1 รางวัล ผู้โชคดี ได้แก่ เศรษฐศิริ นวลสนิท

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลที่ 4 สลากออมสินพิเศษ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 5 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า CB150 Exmotion จำนวน 5 คัน และรางวัลบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ธนาคารกสิกรไทย มูลค่า 101,010 บาท จำนวน 10 รางวัล บัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ 2 ที่นั่ง มูลค่า 100,800 บาท จำนวน 15 รางวัล และรางวัลอื่นๆ ซึ่งผู้โชคดีทุกคนที่เดินทางมารับรางวัลสลากการกุศล อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ล้วนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อนำรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ