xs
xsm
sm
md
lg

ทร.แจงเอกชนรอบ 2 เตรียมเปิดรับซองประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 28 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (8 ก.พ.) กองทัพเรือจัดประชุมชี้แจงเรื่องการเปิดรับซองประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นครั้งที่ 2 เพื่อแจ้งความคืบหน้าโครงการและตอบข้อสงสัยต่างๆ แก่ภาคเอกชน พร้อมกำหนดเปิดรับซองข้อเสนอจากภาคเอกชนที่สนใจลงทุนวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมกองทัพเรือ

สำหรับเอกชนที่สนใจซื้อเอกสารการคัดเลือก 42 ราย เช่น Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ประเทศเยอรมนี ADP International ประเทศฝรั่งเศส บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมในรูปแบบ PPP โดยภาครัฐจะลงทุนในส่วนของงานโยธา รันเวย์ที่ 2 และหอบังคับการบินหลังที่ 2 ส่วนเอกชนลงทุนส่วนสำคัญ คือ อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ศูนย์การขนส่งภาคพื้นดิน (GTC) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจราจรสำหรับการให้บริการขนส่งสาธารณะไปสู่สนามบิน ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ (Cargo Complex) พื้นที่เขตประกอบการค้าเสรีและเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่องในสนามบินอู่ตะเภา (FTZ) ศูนย์ธุรกิจการค้า (Commercial Gateway) เป็นต้น โดยกองทัพเรือให้ระยะเวลาเอกชนดำเนินการและใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการได้เป็นระยะเวลา 50 ปี การเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการเสริมศักยภาพสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินระดับโลก ซึ่งมีมาตรฐานระดับสูงด้านความปลอดภัย ความมั่นคง การให้บริการผู้โดยสาร และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนเป็นการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ภายในสนามบินให้กลายเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City) และส่งผลให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC รองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กองทัพเรือและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และเปิดให้เอกชนซื้อเอกสารการคัดเลือก และมีการชี้แจงข้อมูลต่างๆ ครั้งแรกไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561