xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.ออกมาตรการเร่งด่วนร่วมแก้วิกฤต PM2.5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงสถานการณ์มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ปกคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่า ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก 4 เรื่องหลักๆ คือ การเผาชีวมวล พืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย เศษฟางข้าว ข้าวโพด โรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงจำพวกแกลบ เศษไม้ น้ำมันเตา โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่หากมีการใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง จะไม่ใช่สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง การคมนาคมทางบก ได้แก่ รถยนต์ รถโดยสารสาธารณะที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และการก่อสร้าง

ซึ่งสมาชิก ส.อ.ท.ส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอีและต้องการความช่วยเหลือในการเพิ่มประสิทธิภาพและการดูแลด้านดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ส.อ.ท.ตระหนักถึงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 จากภาคอุตสาหกรรม จึงได้มีการเฝ้าตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องกระบวนการผลิต เครื่องจักรต่างๆ เช่น หม้อไอน้ำ เตาเผา เป็นต้น

ทั้งนี้ ส.อ.ท.ได้มีมาตรการดำเนินการในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5 จากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในส่วนกระบวนการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ

สำหรับมาตรการระยะเร่งด่วน คือ ขอความร่วมมือไปยังสมาชิกดูแลความสะอาดและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงานที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น การกองเก็บวัตถุดิบที่จะฟุ้งกระจายได้ การขนส่งวัตถุดิบและสินค้า กิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ และบริเวณถนนรอบโรงงาน ซึ่งโรงงานส่วนใหญ่จะมีมาตรการกองเก็บวัตถุดิบภายในอาคาร การพรมน้ำเพื่อป้องกันวัตถุดิบฟุ้งกระจาย การใช้รถดูดฝุ่น และการใช้มาตรการล้างล้อ และทำความสะอาดภายในท่อไอเสียของรถบรรทุกขนส่ง ทั้งขาเข้า-ออกนอกโรงงาน ขณะเดียวกัน ต้องดูแลตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ อาทิ เตาเผา boiler เครื่องบำบัดฝุ่น ให้มีประสิทธิภาพ และเลือกใช้เชื้อเพลิงสะอาด เช่น ก๊าซธรรรมชาติ รวมทั้งมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบวิเคราะห์ hotspot ที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อเพิ่มมาตรการในการตรวจติดตามและป้องกันอย่างใกล้ชิด และให้นโยบายการทำงาน work at home รวมทั้งใช้ระบบสื่อสารออนไลน์ และ e-Office เป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบฝุ่นจากการเดินทางและดูแลสุขภาพพนักงาน

ส่วนมาตรการระยะยาว ออกมาตรการดูแลส่งเสริมคู่ธุรกิจให้มีการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เน้นการส่งเสริมและให้ความรู้กับคู่ธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ให้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ชาวไร่อ้อย ข้าว เป็นต้น ผลักดันให้ภาครัฐ มีนโยบายให้ใช้รถไฟฟ้า โดยกำหนดให้รถสาธารณะ เช่น รถเมล์ แท็กซี่สามล้อ รถตู้โดยสารรถสองแถวต้องเป็น EV โดยรัฐบาลลดภาษีนำเข้าและสรรพาสามิตจูงใจ และติดตั้งเครื่องมือวัดค่าฝุ่นขนาดเล็กกับทุกกิจการที่มีอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น

นายสุพันธุ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ส.อ.ท.ผลักดันและส่งเสริมให้สมาชิกโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินงานตามแนวทาง Eco Factory ซึ่งเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษของทางภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน