xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สระบุรี จันทร์นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคมนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ประกอบด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อพบปะประชาชนและเยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งเยี่ยมชมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวอย่างโครงการป่าในเมืองและเป็นสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้ชุมชน ที่ได้พัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการให้บริการประชาชนในการศึกษาเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานสักขีพยานในการมอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกร 10 ราย และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนให้แก่ราษฎรจำนวน 10 ราย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค (ศูนย์รวมและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วประเทศ) และศูนย์ฝึกอาชีพ OTOP ซึ่งเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ OTOP ครบวงจรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมเยี่ยมชมตลาดหัวปลี "ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง" (โครงการต้นแบบที่ดีในการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร