xs
xsm
sm
md
lg

ภาคเอกชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล 387,700,000 ล. เป็นเจ้าของภาพโมเสก 10 รัชกาล -เลโก้พระราชกรณียกิจช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่ประเทศไทยได้เกิดวาตภัยและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาปึก ระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562 ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้รับความเสียหาย ถนนถูกตัดขาด เสาไฟฟ้าหักโค่น น้ำท่วมขังทั้งที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยผู้ประสบภัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรแล้วนั้น

วันนี้ (20 ม.ค.)เวลา 13.48 น. ที่บริเวณอาคารแสดงนิทรรศการเลโก้ ที่พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ที่สนใจร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาปึก ด้วยการแสดงความจำนงเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ที่จัดแสดงภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งมีจำนวน 25 ชิ้นงาน ประกอบด้วย ภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ ทั้ง 10 รัชกาล ที่ได้นำมาให้ประชาชนได้ร่วมเป็นเจ้าของนั้น ในแต่พระรูปมีจำนวนชิ้นส่วน 35,000 ชิ้นต่อพระรูป ขนาด 99x127 เซนติเมตร และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาล ซึ่งมีขนาดโดยประมาณ 79x79x60 เซนติเมตร รวมถึงเลโก้โมเดลจำลองพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ,เลโก้โมเดลจำลองเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ,เลโก้โมเดลจำลองโลหะประสาท ,เลโก้โมเดลจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และเลโก้โมเดลจำลองเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ

พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและโมเดลจำลองกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 1 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และโมเดลจำลอง โขนกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ บมจ.เมืองไทยประกันภัย ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และโมเดลจำลองเรือสำเภาจีน การทำการค้าขายของไทย-จีน บมจ.การบินกรุงเทพ ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และโมเดลจำลองหอดูดาวที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บจก.เบญจจินดา โฮลดิ้ง ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และโมเดลจำลองการรถไฟไทย กรมไปรษณีย์ การไฟฟ้า และการประปานครหลวง เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และโมเดลจำลองกองเสือป่า ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อส่งเสริมด้านการสาธารณสุข โรงพยาบาลกรุงเทพร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และโมเดลจำลองสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า) บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และโมเดลจำลองซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติย่านสำเพ็ง เยาวราช และวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโมเดลจำลองโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ฝนหลวง เขื่อนภูมิพล กังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการชั่งหัวมัน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

พระสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโมเดลจำลองประชาชนชาวไทย กลุ่มจิตอาสา ทำกิจกรรมขุดลอกคูคลองเปรมประชากร โรงครัวพระราชทาน แพทย์อาสา ไบค์อุ่นไอรัก บริษัทคิง เพาเวอร์ ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

เลโก้โมเดลจำลองพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท บจก.การบินกรุงเทพ ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

เลโก้โมเดลจำลองเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ บมจ.ปตท. ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

เลโก้โมเดลจำลองโลหะประสาท ธนาคารกรุงเทพ จำกัดมหาชน ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

เลโก้โมเดลจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
ธนาคารออมสิน ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

เลโก้โมเดลจำลองเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

ทั้งนี้คุณหญิงวรรณา-เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้การร่วมโดยเสด็จพระรากุศลเป็นจำนวน 100 ล้านบาท

ดังนั้นรายได้จากการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 387,700,000 ล้านบาท โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการร่วมโดยเสด็จพระรากุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำไปช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาปึก และราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับทรงให้ติดตาม และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้ราษฎรมีกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพต่อไป

กัปตันเต๋-พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ และในนามของโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ด้วยการเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก และยิ่งพอมาทราบว่ากว่าจะสร้างสรรค์เลโก้ได้แต่ละชิ้นงานนั้นมีความยากลำบากต้องใช้ฝีมืออันประณีตในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจึงทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของชิ้นงาน โดยเฉพาะพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทจำลองอันเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ได้เป็นเจ้าของนั้นมีความสวยงามงดงามไม่ต่างจากพระที่นั่งองค์จริงในพระบรมมหาราชวังแม้แต่น้อย

ขณะที่อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานบริหารของคิง เพาเวอร์ ที่ได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ด้วยการเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าว่ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเหตุผลที่เลือกภาพภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและพลังความรักสามัคคีของปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้ทำความดี และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ