xs
xsm
sm
md
lg

กกต.คาดสัปดาห์หน้ามีความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงให้สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งส.ส. สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ว่า การจัดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียนจะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แต่ยังไม่สามารถกำหนดวันเริ่มกิจกรรมได้ เพราะจะต้องจัด 6 สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง ส่วนจะเลือกตั้งเมื่อใด หากยังไม่ประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง จะยังไม่สามารถกำหนดวันเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ตาม กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จรวมวันที่ประกาศผลจะต้องไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้ง หลังมีพระราชกฤษฎีกา กกต.จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งได้ไม่เกิน 5 วัน และไม่เกิน 10 วันจะเปิดรับสมัครผู้สมัคร