xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เป็น ปธ.วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (17 ม.ค.) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเทิดทูน และน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่เป็นหลักฐานสำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณพุทธศักราช 1826 ถึงประมาณพุทธศักราช 1841 พระองค์ทรงมีเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาชน ให้มีการประกอบอาชีพอย่างเสรี ทรงยกเลิกจังกอบ ทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินกับประชาชน ทรงมีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆ และทรงให้ความสำคัญของพระพุทธศาสนา จัดสร้างพระอารามทั้งในและนอกราชธานี แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1826 ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและวิชาการต่างๆ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน