xs
xsm
sm
md
lg

ดีอี-การท่าเรือฯ เซ็น MOU ร่วมพัฒนา Smart City ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (11 ม.ค.) นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Smart City เพื่อส่งเสริมให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะ หรือเรียกว่า Smart Port พร้อมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ และผลักดันให้มีการใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จะร่วมผลักดันนโยบายการบริหารจัดการใช้งานจองคิวรถบรรทุกระบบ Truck Queuing และให้มีการชำระค่าบริการผ่านระบบ Smart Port

สำหรับท่าเรืออัจฉริยะ หรือ Smart Port เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาการส่งเสริมให้ท่าเรือแหลมฉบัง ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอัจฉริยะ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งหลากหลายรูปแบบของการส่งออกและนำเข้า ทั้งการขนส่งทางเรือ รถไฟ และรถบรรทุกที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวก ความคล่องตัวในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ การขนส่งและการจราจรที่ถือเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดต้นทุนลอจิสติกส์ในการนำเข้าและส่งออก ลดปัญหาการจราจร มลภาวะ สิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งชุมชนโดยรอบที่พร้อมผลักดันประเทศสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป