xs
xsm
sm
md
lg

ไทย-ลาวเห็นชอบแผนปฏิบัติการความร่วมมืแก้ปัญหายาเสพติด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 17 โดยทั้งสองประเทศได้เห็นชอบร่วมกันในหลายประเด็น อาทิ แผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาว เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน กรอบเวลาดำเนินงาน 4 ปี ระหว่างปี 2562-2565 มุ่งเน้นสืบสวนขยายผลด้านการข่าว และร่วมกันจัดตั้งพัฒนาจุดตรวจ/จุดสกัดในเส้นทางเสี่ยงลักลอบลำเลียงยาเสพติด การส่งเสริมบทบาทของทหารในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน และกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ 3 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ พื้นที่เมืองต้นผึ้ง เมืองห้วยทราย และเมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว กับ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พื้นที่เมืองชนะคาม และเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ และพื้นที่เมืองสังทองของนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว กับ อ.เชียงคาน อ.ปากชม จังหวัดเลย และ อ.สังคม จังหวัดหนองคาย พื้นที่เมืองหินบูน แขวงคำม่วน สปป.ลาว กับ อ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รวมทั้งเห็นชอบการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปี 2562-2565

ส่วนการจัดประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งต่อไป จมีขึ้นที่ สปป.ลาว