xs
xsm
sm
md
lg

รมว.แรงงานสั่งทุกภาคพร้อมเยียวยาแรงงานที่รับผลกระทบพายุปาบึก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ส่วนราชการทุกกระทรวงบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก ตนจึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงแรงงานและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เร่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุให้ความช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก พร้อมแจ้งเตือนแรงงานภาคประมง แรงงาน นายจ้าง ผู้ประกันตน ในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 16 จังหวัด ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างการรับรู้ถึงแผนความปลอดภัย ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1506 รวมถึงแจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังสั่งการให้หน่วยงานสังกัดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมสถานที่เป็นศูนย์อพยพ สำรอง พร้อมจัดเตรียมแรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิค เช่น ช่างไฟฟ้า คอยให้บริการประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และใช้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัด เป็นหน่วยติดตามสถานการณ์ พร้อมมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์การเกษตรแก่ประชาชนผู้ประสบภัย