xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เร่งนำผู้ใช้-ผู้เสพ-ผู้ติดยาสู่กระบวนการบำบัดใน 3 เดือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 63 จังหวัด เพื่อเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรม ว่า ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามนโยบาย โดยในระยะ 3 เดือนนี้ ให้เร่งค้นหาและคัดกรองนำผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการใช้ชุมชนเป็นฐาน(Community Based Treatment and Care) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยมีเป้าหมายใน 63 จังหวัด 288 อำเภอ 526 ตำบล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อมูลว่ามีผู้ใช้และเสพประมาณ 14,000 คน