xs
xsm
sm
md
lg

รองโฆษก คสช.วอนพรรคการเมืองทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ หลังมีคำสั่งปลดล็อก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษษความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังมีคำสั่งหัวหน้า คสช.ให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ในวันนี้ (11 ธ.ค.) ว่า ส่วนของ คสช.โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) จะยังคงทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยโดยรวมของประเทศ พร้อมสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเตรียมการเลือกตั้ง ควบคู่ไปกับสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติด การช่วยเหลือเกษตรกร สร้างการรับรู้ให้ประชาชน รวมทั้งคงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ส่วนเรื่องที่เป็นกิจกรรมทางการเมือง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามกฎ กติกา และกฎหมายการเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม คสช.จะยังคงดำเนินการไปตามโรดแมปเดิมที่กำหนดไว้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือพรรคการเมืองและทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ตามหลักการประชาธิปไตย โดยใช้กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ยึดประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคตเป็นหลัก ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง