xs
xsm
sm
md
lg

กัมพูชาเผยยอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตปี 61 มี 12.5 ล้านคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

โฆษกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งกัมพูชา เปิดเผยว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในกัมพูชาปี 2561 มีจำนวน 12.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 10.8 ล้านคน โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าว มาจากการที่กลุ่มผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือขยายการให้บริการในพื้นที่ชนบทมากขึ้น