xs
xsm
sm
md
lg

วธ.เห็นชอบ"เมืองย่าโม"เป็นเจ้าภาพ-สถานที่จัดงาน'เบียนนาเล'ครั้งที่ 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก (Thailand Biennale, Krabi 2018) ที่จัดระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ จ.กระบี่ โดยที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดำเนินการประชาสัมพันธ์งานและจัดกิจกรรมทางศิลปะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานงานและให้ข้อมูลไปยังบริษัททัวร์ต่างๆ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเข้ามาชมงานให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพและเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก ครั้งที่ 2 ในปี 2563 ตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลสถานที่จัดงานฯ เสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ให้เหตุผลว่า จังหวัดนครราชสีมามีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านพื้นที่ ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีหอศิลป์อยู่เป็นจำนวนมาก และขณะนี้มีการจัดสรรพื้นที่สาธารณะของเมือง เพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนและการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน มีความร่วมมือกันระหว่างศิลปิน คนในชุมชน และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานและการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม และมีระบบกลไกในการพัฒนาศักยภาพเมืองให้เป็นเมืองศิลปะ รวมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปสำรวจและศึกษาข้อมูลในเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับการให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวอีกครั้ง ทั้งเรื่องของพื้นที่ในการจัดงาน พื้นที่สาธารณะที่จัดแสดงงานศิลปะ ความพร้อมและความร่วมมือกับหอศิลป์ของเอกชนและของสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงความพร้อมด้านศิลปินทั้งคนไทยและต่างชาติ เป็นต้น โดยให้นำข้อมูลและรายงานในการประชุมครั้งต่อไป