xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ แนะทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ "การปฏิรูปประเทศสู่ ไทยมั่งคั่ง ไทยมั่นคง ไทยยั่งยืน" ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 "85 ปี แห่งความทุ่มเทให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน" เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ว่า หอการค้าทั่วประเทศมีบทบาทสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้พ้นกับดักความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม ซึ่งภาคการท่องเที่ยวและบริการสำคัญมากต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนรุ่นใหม่ไปทำงานภาคแรงงานมากขึ้นจนภาคการเกษตรกรรมลดลง แล้วมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหาร เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อการเพาะปลูกภาคเกษตรกรรมด้วย จึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มากขึ้น โดยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้สอดคล้องกับการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับสังคมผู้สูงวัย และ Digital Transformation ในภาคธุรกิจต่างๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ ภาคธุรกิจต้องทำธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง จึงจำเป็นต้องยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนทั่วประเทศ ควบคู่กับกับการเชื่อมต่อกลไกการพัฒนาทั้งหมดให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อยกระดับตลาดการค้าของไทย ซึ่งภาครัฐพร้อมเข้าสนับสนุนกภาคเอกชนอย่างเต็มที่

นายกรัฐมนตรี ยืนยันด้วยว่า เมื่อเกิดการเลือกตั้งจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแน่นอน ด้วยการเดินตามโรดแมปที่วางไว้ ซึ่งการเดินหน้าแก้ปัญหา ลงพื้นที่ และออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่การหาเสียงเลือกตั้งกับประชาชน อย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการช่วยปลดล็อกหนี้สินให้กับประชาชนฐานล่าง