xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด สมศ.ไขก๊อกยกทีม อ้างยุ่งยากยื่นทรัพย์สิน ป.ป.ช.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ตนและบอร์ด สมศ.ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้ว  โดยเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากไม่ต้องการยุ่งยากในการยื่นทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เนื่องจากทุกคนเห็นว่า การกรอกบัญชีทรัพย์สินนั้นมีความละเอียดมาก หากลืมหรือแจ้งบัญชีตกหล่นเพียงรายการเดียว อาจจะโดนคดีอาญาได้ หากใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยน่าจะดีกว่า อีกทั้งการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ อาจทำให้มิจฉาชีพ หรือผู้ไม่หวังดีมีช่องทางเข้ามาทำร้ายหรือหาประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าทุกคนไม่ได้กลัวการตรวจสอบ ไม่มีใครที่ไม่โปร่งใส และทุกคนทำงานอย่างเต็มที่