xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินยึดหลัก"กัลยาณมิตร"มุ่งแสวงหาทางแก้ปัญหาให้ประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (23 พ.ย.) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เชิญพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งวางหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


จากนั้น นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อ่านพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน คำนับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ ต่อด้วยถวายบังคมหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน

พล.อ. วิทวัส กล่าวถึงหลักการทำงานว่า หัวใจหลักสำคัญของการทำงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ กัลยาณมิตร ไม่ได้มุ่งแค่เพียงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติโดยชอบหรือไม่ แต่จะต้องมุ่งไปถึงว่า จะแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างไร ระบบการติดตามคำวินิจฉัยจะมีความสำคัญยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากว่าหน่วยงานภาครัฐนำเอาข้อเสนอแนะ หรือคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินไปดำเนินการ จนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างเหมาะสม สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน ก็จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน และส่วนราชการทุกส่วนในประเทศไทย