xs
xsm
sm
md
lg

สนช.เห็นชอบ กม.ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 164 คะแนน เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เป็นกฎหมาย