xs
xsm
sm
md
lg

สนช.เห็นชอบส่ง กม.ปลดล็อกกัญชาให้รัฐบาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบให้มีการส่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ตามที่สมาชิก สนช.จำนวน 44 คน เสนอ ไปให้กับคณะรัฐมนตรี

ด้าน นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช.ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย กล่าวถึงหลักการและเหตุผลของการเสนอร่าง พ.ร.บ.ว่า ให้ผลิตหรือนำเข้ายาเสพติดประเภท 5 (กัญชา) โดยได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีจำเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และให้ครอบครองได้ไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือสำหรับใช้ประขำในการปฐมพยาบาล หรือเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ