xs
xsm
sm
md
lg

กสร.เตือนนายจ้าง-ลูกจ้างยึดหลักแรงงานสัมพันธ์ หากเกิดข้อพิพาทแรงงาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ช่วงปลายปีของทุกปีจะมีข้อเรียกร้องจากลูกจ้างเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ โดยส่วนใหญ่เป็นการเรียกร้องเรื่องเงินโบนัส ขอขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ หากไม่เป็นที่พอใจต่อทั้งสองฝ่ายอาจก่อให้เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานได้
ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ลูกจ้างใช้วิธีนัดหยุดงานรวมตัวชุมนุมเรียกร้อง จึงอาจทำให้นายจ้างเลิกจ้าง และไม่จ่ายค่าชดเชยได้ตามกฎหมาย จึงขอเตือนไปยังนายจ้าง และลูกจ้างให้ยึดหลักแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน เจรจาด้วยเหตุผล และขอให้ทั้งสองฝ่ายคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข