xs
xsm
sm
md
lg

คลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ล็อตใหม่ วงเงิน 1.5 หมื่นล้าน 16 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) เพื่อรองรับความต้องการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของประชาชนที่มีอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการคลังจึงจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มในวงเงิน 15,000 ล้านบาท ตามรุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ยเดิมคือเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปีและรุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากประชาชนเช่นเดิม โดยผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์สามารถสอบถามและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบ Internet Banking และ Mobile Application ของตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)