xs
xsm
sm
md
lg

หอการค้าภูเก็ตขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านท่องเที่ยว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในนามของหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์เรือล่มที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตยังคงมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเข้าสู่ภาวะปกติ แม้ส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนหายไปบ้าง แต่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ เข้ามาทดแทน ทั้งจาก ยุโรป ตะวันออกกลาง และยังมีสายการบินที่บินตรงจากประเทศ อินเดีย มาภูเก็ต เป็นข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต(กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 4/2561 และในนามของหอการค้าจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการซ้อมแผนป้องกันภัยและกู้ภัยทางทะเล ซึ่งมีทุกภาคส่วนเข้ามาซ้อมเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าเมื่อมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตแล้ว จะมีความปลอดภัย และจะได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ระดับโลก และส่วนของราชการที่มีความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย ระดับสูง จากทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาและ ในส่วนของภาคเอกชนมีความพร้อม ที่จะทำการตลาดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยความเป็นมิตร จังหวัดภูเก็ต พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก และขณะนี้ ภาคเอกชนทุกเครือข่ายตั้งแต่หอการค้า จังหวัดภูเก็ต สมาคม ธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรมได้ แสดงความพร้อมเรื่องความปลอดภัยมีความพร้อมอย่างเต็มที่โดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นและเปิดตลาดต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก Slot การเดินทางทางอากาศมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ต่อไป นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานห อการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเรือล่มและจาก ปัญหาภายใน ของ ระบบเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐอเมริกาที่ส่ง ผลกระทบจากต่อค่าเงินหยวนที่ตกลงทำให้จีนเองก็ได้รับผลกระทบในการทำเศรษฐกิจและการลงทุนเช่นกัน ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการไทยเองก็ต้องมีการปรับตัว ให้เร็ว ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ จุดแข็งของจังหวัดภูเก็ตคือการมีทะเล อุทยานเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม แต่ในส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องรับผิดชอบ เรื่องของรถ เรื่องเรือ เรื่องสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในการดูแลและควบคุมมาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยขณะนี้ แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และจากหลายปัจจัยที่จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของอุบัติเหตุเรือล่มและการเกิดภัยสึนามิที่อินโดนีเซียแต่จังหวัดภูเก็ต ยังคง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละ 40,000 กว่าคน ซึ่งถือว่ายังเป็นยอดจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับยอดจำนวนนักท่องเที่ยวของ 2 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา วันละไม่ต่ำกว่า 70,000-80,000 คนดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อม การบริการให้ดีที่สุด เพื่อ ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต