xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ สตูลมอบนโยบาย ขรก.มุ่งแก้ปัญหาขยะ-ยาเสพติด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประชุมชี้แจงและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอควนโดน ในวันนี้ (26 ต.ค.) โดยระบุว่า ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับประเทศ และในสตูลปัญหาขยะมีมากขึ้น โดยเฉพาะขยะพลาสติก และขยะเปียกที่เกิดขึ้นทุกครัวเรือน ในฐานะที่ทุกท่านเป็นผู้นำต้องช่วยกันรณรงค์ ช่วยกันกำจัด ซึ่งภาครัฐมีโรงกำจัดขยะไม่เพียงพอ และเกินกำลัง ที่เห็นชัดคือบริเวณตลาดนัด นอกจากขยะแล้ว ยังมีปัญหาจราจรเพิ่มเติมเข้ามา เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ต้องช่วยกันดูแล หากปล่อยเฉยไว้ปัญหาจะลุกลามยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ สตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโก เป็นดินแดนอุทยานธรณีโลกสตูล Satun UNESCO Global Geopark นักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่สตูลมากขึ้น ความสะอาด ความสะดวก ปลอดภัย การมีน้ำใจไมตรี ของเจ้าบ้าน เป็นที่ต้องการของทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนสตูลฐานะเจ้าบ้าน โดยเฉพาะความสะอาดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกและแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีของชุมชนต่าง ๆ จะเป็นตัวบ่งบอกถึงตัวตนของสตูลเราด้วย

นอกจากนี้ ปัญหายาเสพติด เป็นอีกปัญหาที่ต้องทุกคนต้องเป็นหูเป็นตา ประชาชนทั่วไปจะถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยและต้องไปบำบัด แต่กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ จะไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วย แต่เป็นผู้กระทำผิด ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบ หากพบปัญาหายาเสพติดในหน่วยงานใด หัวหน้าหน่วยงานต้องรับผิดชอบร่วมด้วย นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสะอาดเช่นกัน ในทุกเรื่องเป็นประโยชน์กับประชาชน และไม่ผิดกฎหมายต้องช่วยกันดำเนินการ อะไรที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องเราต้องช่วยกันกำจัดให้หมดไป