xs
xsm
sm
md
lg

กรมปศุสัตว์เฝ้าระวังการระบาดอหิวาต์แอฟริกา-การใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร ที่ จ.สงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับ มีนายสัตวแพทย์สุขุม สนธิพันธ์ จากสำนักควบคุมและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมให้ข้อมูลในมาตรการเฝ้าระวังและแนวทางการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ขณะนี้พบการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศจีนตอนใต้ คือ มณฑลยูนนาน หากมีการระบาดจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร กรมปศุสัตว์จึงได้เตรียมแผนเผชิญเหตุ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน ในการเร่งกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเข้ามาในไทย เนื่องจากโรคนี้สามารถปนเปื้อนมากับคนนักท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุก ที่สำคัญโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ต่างจากเชื้ออหิวาต์ทั่วไปใน 4 เรื่อง คือ ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ไม่มียารักษา ตัวเชื้อเป็น DNA ไวรัส มีความทนต่อทุกสภาวะเป็นอย่างมาก และสุกรที่ติดเชื้อดังกล่าวแล้วจะเป็นตัวแพร่ตลอดชีวิต
ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ด่านกักกันสัตว์ ทั้งที่ท่าอากาศยานนานาชาติ และชายแดนทั่วประเทศเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าซากสุกรเข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีนโยบายให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ตลอดจนกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค คือ การใช้สารเร่งเนื้อแดงผสมในอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตรวจสุ่มตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร เพื่อหาสารเร่งเนื้อแดงในกระบวนการเลี้ยง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค โดยได้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ทำให้ปัจจุบันการใช้สารเร่งเนื้อแดงลดลงอย่างมาก