xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ประจวบฯ ยืนยันกำหนดมะพร้าวเป็นสินค้าควบคุมไม่เป็นอุปสรรคการทำการค้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำตามข้อเรียกร้อง 8 ประเด็นของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว โดยเฉพาะประเด็นการขอให้ขยายเวลางดการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศออกไปอีก 7 เดือน จากกำหนดเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมนี้ การเสนอให้มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 การตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการมะพร้าว ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาข้อมูลผลผลิตในประเทศ ก่อนอนุญาตให้มีการนำเข้ามะพร้าวตามโควต้า เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อราคาผลผลิตของไทย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมะพร้าวสบายใจได้ว่า ถึงแม้จะมีการกำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุมเพื่อกำกับดูแลการเคลื่อนย้าย แต่ภาครัฐจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำการค้าอย่างแน่นอน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากนั้น จะต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพื่อให้รับทราบข้อกำหนดตามกฎหมายต่อไป