xs
xsm
sm
md
lg

แอร์พอร์ตลิงก์ยันติดตั้งราวกั้นสเตนเลสถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส ปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพการติดตั้งราวกั้นสเตนเลสบนชั้นชานชาลาของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กระทั่งกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และผู้โดยสารที่ใช้บริการ จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อความชัดเจน และความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

ก่อนหน้านี้ รฟฟท. มีแผนจะดำเนินการติดตั้งระบบประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (Platform Screen Door : PSD) ใน 7 สถานี งบประมาณ 200 ล้านบาท (ยกเว้นสถานีสุวรรณภูมิ) โดยทำการประมูลติดตั้งประตูกั้นชานชาลา แต่ต้องยกเลิก เนื่องจากมีผู้ผ่านประมูลรายเดียว

ประกอบกับมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ซึ่งจะได้ผู้ชนะการประมูลภายในสิ้นปี และรูปแบบสถานีของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะต้องเปลี่ยนไปรองรับโครงการดังกล่าว ซึ่งมีขนาดความกว้างของตัวรถไฟฟ้ามากกว่า ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านสู่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน บริษัทฯ จึงปรับรูปแบบการดำเนินงานเป็นการติดตั้งราวกั้นชานชาลา หรือราวกั้นแบบราวสเตนเลส คล้ายรถไฟชินคันเซ็นของประเทศญี่ปุ่น และสถานีรถไฟฟ้าอื่นๆ ในต่างประเทศ โดยบริษัทผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องดำเนินงานติดตั้งราวกั้นชานชาลา หรือราวกั้นแบบราวสเตนเลส ทั้งงานเตรียมการป้องกันและงานวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ งานผลิตแผงกั้นราวสเตนเลสกันตกความสูงจากพื้นชั้นชานชาลา 1.2 เมตร ใช้วัสดุท่อกลมสเตนเลส คุณภาพไม่ต่ำกว่า Grade 304 หรือดีกว่า มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1-2 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.5-3 มิลลิเมตร ความยาวทั้งสิ้น 2,296 เมตร (2.296 กม.) แบ่งเป็น สถานีพญาไท 328 เมตร สถานีราชปรารภ 328 เมตร สถานีมักกะสัน 328 เมตร สถานีรามคำแหง 328 เมตร สถานีหัวหมาก 328 เมตร สถานีบ้านทับช้าง 328 เมตร และสถานีลาดกระบัง 328 เมตร รวมทั้งงานขนส่งอุปกรณ์ชิ้นงาน งานติดตั้งป้ายสเตนเลส ป้ายตราสัญญักษณ์ SRTET ใช้วัสดุแผ่นสเตนเลส Grade 304 ขนาด 65x16 เซนติเมตร หนา 3 มิลลิเมตร 720 ชิ้น งานติดตั้งป้ายสเตนเลส ป้ายเตือนความปลอดภัย ใช้วัสดุแผ่นสเตนเลส Grade 304 ขนาด 65x16 เซนติเมตร หนา 3 มิลลิเมตร 560 ชิ้น

ทั้งนี้ บริษัทผู้ชนะประกวดราคาจะเข้าดำเนินงานได้ในเวลาที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปิดให้บริการแล้วเท่านั้น คือ 01.00-04.00 น.

ในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รฟฟท. ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดังนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2561 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th เว็บไซต์บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด www.srtet.co.th และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของส่วนจัดซื้อจัดจ้างภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นำเสนอร่างประกาศประกวดราคาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเปิดให้สาธารณชนเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระยะเวลาประกาศเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีการวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าว

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ประกาศประกวดราคาผ่านเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เว็บไซต์บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของส่วนจัดซื้อจัดจ้างภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน

วันที่ 23 เมษายน 2561 เปิดยื่นข้อเสนอและราคา

ทั้งนี้ มีผู้ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จำนวน 36 บริษัท มีผู้ยื่นข้อเสนอและราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จำนวน 15 บริษัท ถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ รฟฟท. กำหนด 10 บริษัท โดยบริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหนังสือรับรอง และจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด 13,456,900 บาท โดยราวกั้นชานชาลาแบบราวสแตนเลสดังกล่าวผลิตจากวัสดุที่ได้คุณภาพ และมีมาตรฐานตามที่ รฟฟท. กำหนด ซึ่งมีประโยชน์ในการใช้งานคือ ใช้ระยะเวลาการติดตั้งรวดเร็ว (6 เดือน) มีอายุการใช้งานนาน ทำความสะอาดง่าย ทนทานต่อการใช้งานรองรับแรงลมกรณีขบวนรถที่ใช้ความเร็วผ่านเข้าสถานี และไม่กระทบการไหลเวียนของอากาศ ทำให้ไม่เกิดความร้อนสะสมภายในสถานี

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยบนชั้นชานชาลาที่ยังคงอยู่ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยประจำบนชั้นชานชาลา และมีปุ่มหยุดรถฉุกเฉิน รวมถึงมีการประกาศข้อความภายในสถานี และมีการทำ Group Release เพื่อจำกัดจำนวนผู้โดยสารบนชั้นชานชาลา และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมในอนาคต