xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ มีกำหนดบินเบลเยียม 18-19 ต.ค.ร่วมถกผู้นำอาเซียน-ยุโรป

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคมนี้ ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ภายใต้หัวข้อหลัก "หุ้นส่วนระดับโลกเพื่อความท้าทายระดับโลก" โดยนายโดนัลด์ ทุสก์ ประธานคณะมนตรียุโรป เป็นประธาน ซึ่งจะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป ในการส่งเสริมความร่วมมือ และดำเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก คือ การเมืองและความมั่นคง ในเรื่องความมั่นคงและเสรีภาพทางไซเบอร์ รวมถึงการต่อต้านการก่อการร้าย เศรษฐกิจและการเงิน และสังคมและวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม  การเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย เช่น การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การส่งเสริมความร่วมมือการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น