xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ กทม.ตามงานปรับผิวจราจร ถ.งามวงศ์วาน ให้เสร็จทัน 23 ก.พ.62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า บริเวณถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากคลองประปาถึงถนนกำแพงเพชร 6 ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ และมักจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตก จนกระทบกับการจราจรในบริเวณดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามงานปรับปรุงผิวจราจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดการส่งมอบงาน ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562