xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์ไข้เลือดออกดีขึ้น การันตีนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความกังวลถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย ว่า กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้นเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จึงพบโรคไข้เลือดออกได้ แต่สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทยขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้น จำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 5,000–8,000 รายต่อสัปดาห์ เหลือ 2,000–3,000 รายต่อสัปดาห์ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ แต่ขอให้ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคตามปกติ คือระมัดระวังอย่าให้ถูกยุงกัด

นอกจากนี้ ประเทศไทย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นปีก่อนเข้าสู่ฤดูฝน และดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม - 1 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วย 61,917 ราย เสียชีวิต 80 ราย ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี และน้อยกว่าที่พยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยเรียน อายุ 10-24 ปี ส่วนภาคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ภาคกลาง รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเข้มข้นตามมาตรการ 3-3-1-5 ดังนี้ แจ้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ภายใน 3 ชั่วโมง ทีมสอบสวนโรคลงสอบสวนภายใน 3 ชั่วโมง ดำเนินการควบคุมโรค พ่นยาฆ่ายุงลายในรัศมี 100 เมตร ภายใน 1 วัน เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคได้ผล ไม่กระจายไปในวงกว้าง และประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์

ในส่วนของประชาชนขอให้ยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่รกทึบจนเป็นที่เกาะพักของยุงลาย เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจมีน้ำขังไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ เก็บภาชนะใส่น้ำปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ทั้งนี้ หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันและไข้นานเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขน ขา ข้อพับ ควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัย หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422