xs
xsm
sm
md
lg

มส.เตรียมจัดสัมมนาพระธรรมทูตภายในประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ผ่านมา มส.ได้มีมติจัดสัมมนาพระธรรมทูตภายในประเทศ ประจำปี 2561 โดยให้พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการ มส.ในฐานะเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต สำนักงานกองงานพระธรรมทูต จัดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตภายในประเทศแต่ละสาย เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติงานจากกองงานพระธรรมทูต รวมทั้งเก็บข้อมูลพระธรรมทูต จัดทำระบบสารสนเทศของพระธรรมทูต และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพิจารณาหาแนวทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา