xs
xsm
sm
md
lg

คสช.ห้ามพรรคการเมืองใช้โซเชียลมีเดียหาเสียง เว้นทำกิจกรรมภายในพรรค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีพรรคการเมือง ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ในประเด็นที่มีการพูดถึงคือ ห้ามใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียง ว่า คำสั่งฉบับนี้เป็นช่วงทางให้ทางพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในช่วง 90 วัน ที่อยู่ในระหว่างการรอให้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 จะมีผลบังคับใช้ โดยช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่พรรคการเมืองต้องเตรียมการสู่การเลือกตั้ง อาทิ งานธุรการ ประสานงานสำหรับดำเนินกิจกรรมภายในพรรค และการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง การจัดทำข้อบังคับหรือนโยบายต่างๆ รวมถึงการคัดเลือกผู้บริหารและการรับสมาชิก

สำหรับช่องทางการสื่อสารโซเชียลมีเดีย ที่ระบุในคำสั่งดังกล่าวนั้น จะสามารถอำนวยความสะดวกเรื่องการติดต่อสื่อสารนำไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของพรรคการเมืองในเรื่องที่จะสามารถกระทำได้ในช่วงนี้เท่านั้น และเมื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งจริงๆ ช่วงมีการประกาศ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยเลือกตั้งฯ ในเรื่องการหาเสียงรูปแบบช่องทางวิธีการต่างๆ ที่จะให้ได้มาซึ่ง ส.ส.ของแต่ละพรรคการเมือง ทาง กกต.คงจะได้ให้ความชัดเจน ในฐานะผู้ควบคุมกำกับดูแลกฎกติกาการเลือกตั้งต่อไป